top of page

מסלקה פנסיונית והר הביטוח

לקראת הפגישה נחסוך את המשאב החשוב יותר שהוא זמן . לפני הפגישה שלנו חשוב לראות תמונת מצב מלאה ועדכנית של כל מוצרים הפנסיוני שלכם וכאן אנו זקוקים לשיתוף הפעולה לשם פניה למסלקה הפנסיונית המרכזית. בבדיקה שלנו נערוך בדיקת כפל ביטוחים, הוזלת דמי ניהול ושדרוג קופות גמל והשתלמות ועוד.

01

שליחת פרטים לצורך בדיקה התיק במסלקה הפנסיונית והר הביטוח

02

קביעת פגישה ביומן הפגישות המקוון של איתני הגולן 

03

פגישת עסקים אחד על אחד לטיפול ושיפור התיק הפיננסי

יומן הפגישות של איתני הגולן

bottom of page