top of page

קביעת מקום ומועד הפגישה ביומן

קביעת פגישה עסקים

עכשיו, לאחר שהעברתם את הפרטים לצורך הפקת התיק שלכם הגיע הזמן לקביעת פגישה עבודה אחד על אחד. תוכלו לקבוע פגישה באופן שהכי נוח לכם: בפגישה במשרדינו או פגישה מקוונת באמצעות זום.

01

שליחת פרטים לצורך בדיקה התיק במסלקה הפנסיונית והר הביטוח

02

קביעת פגישה ביומן הפגישות המקוון של איתני הגולן 

03

פגישת עסקים אחד על אחד לטיפול ושיפור התיק הפיננסי

bottom of page