top of page

פרטים לבדיקת התיק

הנני מאשר/ת, כי קראתי את תוכן ה - "הרשאה חד פעמית לסוכן ביטוח" - איתני הגולן ח.פ 043417583 (להלן -"הסוכנות") ובהתאם אני מעניק/ה לסוכנות הרשאה התואמת לנוסח האמור לפנות למסלקה הפנסיונית המרכזית לבירור אודות תכניותיי הפנסיונית, וזאת לפי הוראות הממונה בחוזר ייפוי כוח לבעל רישיון. אני מאשר/ת, כי בחרתי שלא להחריג מוצרים מהפניה. בלחיצה על "התחל בדיקת תיק!" אני מאשר/ת מסירת פרטים והעברתם

מסלקה פנסיונית והר הביטוח

לקראת הפגישה נחסוך את המשאב החשוב יותר שהוא זמן . לפני הפגישה שלנו חשוב לראות תמונת מצב מלאה ועדכנית של כל מוצרים הפנסיוני שלכם וכאן אנו זקוקים לשיתוף הפעולה לשם פניה למסלקה הפנסיונית המרכזית. בבדיקה שלנו נערוך בדיקת כפל ביטוחים, הוזלת דמי ניהול ושדרוג קופות גמל והשתלמות ועוד.

01

שליחת פרטים לצורך בדיקה התיק במסלקה הפנסיונית והר הביטוח

02

קביעת פגישה ביומן הפגישות המקוון של איתני הגולן 

03

פגישת עסקים אחד על אחד לטיפול ושיפור התיק הפיננסי

bottom of page